Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

 • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:

 • The visitor's code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities implemented by the service provider are available for all clients;

 • all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and follow them in their daily work;

 • the indoor ventilation system is working properly;

 • there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;

 • frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;

 • employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective equipment in accordance with applicable national regulations;

 • the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the service providers is ensured;

 • people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;

 • people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are informed of the exposure without disclosing personal data;

 • the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by Enterprise Estonia.

Kallid külalised!

Jälgime Terviseameti nõudeid ja soovitusi ning teeme omalt poolt kõik, et viiruse levikut vähendada. Hoolime oma külalistest sama palju kui personalist, mistõttu kasutame kohapeal näomaske ning desinfitseerime käsi ja hoiame distantsi.

Kui mask ununeb kaasa võtta, siis küsi tasuta maski klienditeenindaja käest :)

Desinfitseerimisvahendid on olemas nii sissepääsu juures kui ka tualettruumides!

Haigena ole kodus ja ravi ennast; tervena tule külla!